منوی سایت
سمینارها، کنفرانس ها و همایش ها

1) ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing)
Calendar 2015

2) سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت صنعت آب و برق

پوستر کنفرانس

3) اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
پوستر کنفرانس

محورهای کنفرانس:

مدیریت منابع آب

مديريت جامع منابع آب و توسعه پايدار
مدیریت آب های سطحی
مدیریت آب های زیرزمینی
مديريت عرضه و تقاضای آب
تغيير اقليم و مديريت خشکسالی
بهره برداری تلفیقی از آب های سطحی و زیرزمینی
ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی صنعت آب
مدیریت ریسک در مدیریت منابع آبی
مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در پروژه های آب 
پدافند غيرعامل در مسائل آب
انتقال آب بين حوضه ای و بحران آب
توسعه و کاربرد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در مدیریت منابع آب
جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی در مديريت منابع آب
جنبه‌های حاکميتی، مسائل حقوقی و قانونی در مديريت منابع آب

سازه های آبی

کاربرد مدل هاي فيزيکي و آزمايشگاهي در مهندسي سازه هاي هيدروليکي
مدل سازی عددی سازه های آبی
طراحی و اجرای سازه های آبی
اثرات زیست محیطی سازه های آبی
ارزيابي فني و مقاوم سازي سازه های آبی
زمين شناسي مهندسي و تکتونيک سد و سازه هاي آبی
بهره برداری بهینه از سازه های آبی
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازه های آبی
ارزيابي هاي اقتصادي - اجتماعي در مطالعات سازه های آبی
مباحث نوین در سازه های آبی
سازه های تاریخی آبی در ایران و جهان

هیدرولیک

هیدرولیک دریا و سواحل
هیدروانفورماتیک
هیدرولیک محاسباتی
هیدرولیک محیط های متخلخل
تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری در هیدرولیک
مهندسی رودخانه
هیدرولیک زیست محیطی
هیدرولیک رسوب

آب و فاضلاب

بهينه‌سازي انرژي در تاسيسات آب و فاضلاب
افزايش بهره‌وري در تاسيسات آب و فاضلاب (طراحي، اجرا و بهره‌برداري
(
مطالعات زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در طرح های آب و فاضلاب
فناوری های نوین در صنعت آب و فاضلاب
كاربرد سامانه‌هاي تله‌متري،
SCADA ، سنجش از راه دور و GIS در مهندسی آب و فاضلاب
مديريت تقاضا و مصرف آب
بهینه سازی و مديريت تأمين آب
هیدرولیک جریان در سیستم های انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
پدافند غيرعامل و مديريت بحران سامانه‌ آب و فاضلاب
ايمني در تأسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب
 

مدیریت کیفی و آلودگی آب

شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در رودخانه ها، مخازن و آب های زیرزمینی
مدل سازی انتشار آلاینده ها
ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده
مدیریت بهینه کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن قاضلاب
فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
اثرات آلودگي آب بر بهداشت و سلامت

آبخیزداری و آبخوان داری

اقدامات مدیریتی مناسب در مقابله با فرسایش خاک، رسوب و سیل و تغذیه آبخوان ها
آبخيزداری و روش های نوين استحصال آب
تغذیه مصنوعی و حفاظت از آبخوان ها
تغییر اقلیم، تاثیرات زیست محیطی و مدیریت حوزه های آبخیز
ارزیابی عملکرد پروژه های آبخیزداری بر منابع آب، خاک، گیاه و انسان در آبخیزها
مدل سازی و روش های نوین در مدیریت منابع آب، خاک و گیاه در آبخیزها
مشارکت ذینفعان در برنامه ریزی و مدیریت جامع حوزه های آبخیز
بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مدیریت جامع حوزه آبخیز

آبياری و زهکشی

مطالعات و طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي
مسائل و چالش های اجرايي شبكه هاي آبياري و زهكشي
مديريت و بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي
ارتقاء بهره وري مصرف آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي
ارزيابي زيست محيطي شبكه هاي آبياري و زهكشي
مسائل و مشکلات خاص زهکشی و بهسازی اراضی در ایران
سازگاری کشاورزی با کم آبی و مدیریت کشت دیم
مدل ها و الگوهای مناسب برای مدیریت یکپارچه آب و خاک کشاورزی
مدیریت آبیاری با آب های غیرمتعارف و فاضلاب های تصفیه شده
فن آوری و سامانه های نوین داده برداری و مدیریت آب
 در شبکه های آبیاری و زهکشی 

هیدرولوژی

مباحث نوین در هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب
پایش و پیش بینی خشکسالی
هیدرولوژی برف
پایش و اندازه گیری داده های هواشناسی و هیدرومتری
مدیریت سیلاب و سامانه های هشدار سیل
مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
بررسی نقش کاربری اراضی در هیدرولوژی حوضه های آبریز
ارزیابی اثرات رویکردهای مختلف مدیریتی بر بیلان هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
کاربرد
 GIS و سنجش از راه دور در هیدرولوژی

آب و محیط زیست

بهره برداري پايدار از اکوسيستم هاي آبی
ملاحظات اکولوژيکي و زیست محیطی در طرح های آبی
اثرات کم آبی در تنوع زیستی (جانوری، گیاهی
 )
احیا و بهبود وضعیت کمی و کیفی تالاب ها و دریاچه ها
آلودگي، شاخص هاي زيستي و زيست پالايي رودخانه ها و مخازن آبی
فناوري هاي نوين زيستي در احياء منابع آبی
استفاده بهينه از آب هاي نامتعارف در کشاورزي پايدار

4) همایش ژئوماتیک
پوستر همایش

محورهای همایش :

ژئودزی
هيدروگرافی
فتوگرامتری
سنجش از دور
سیستم‌های اطلاعات مکانی
نقشه‌برداری کاربردی و کارتوگرافی
ژئودینامیک
ژئوفیزیک
کاداستر
مدیریت بحران
محیط زیست و آمایش سرزمین
عمران و آبادانی
منابع طبیعی و کشاورزی
تجارب کاربران اطلاعات مکانی
ایده‌ها و تکنولوژی‌های نوین نقشه‌برداری
داده‌های مکانی و توسعه پایدار

 

 

All rights reserved : Copy Right 2006 www.wrm.ir